Art Ozone Gen ile Ozon Dezenfeksiyonu

Art Ozone Gen 05 > Blog > Genel > Art Ozone Gen ile Ozon Dezenfeksiyonu

Art Ozone Gen ile Ozon Dezenfeksiyonu

100 yıldan uzun bir süredir, doğada bir virüs katili olarak kabul edilen ozon, güçlü oksitleyici özelliği sayesinde insanlar tarafından dezenfeksiyon, sterilizasyon, koku giderme, depolama ve ağartma için yaygın olarak kullanılmaktadır [1].

Doğanın Dezenfektanı Ozon

Ham maddesi oksijen olan ozon gazı, tek doğal dezenfektandır. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına yol açmıştır. Havanın ve ulaşılması zor yüzeylerin ozonla dezenfeksiyonu oldukça kolaydır. Ortam koşullarında zaten gaz olan ozon, sadece ortam havası ile karışır ve ortama kolayca dağıtılabilir.

Ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima ham maddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazinin dezenfeksiyon sonrasında kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda ve canlı yetiştiriciliği sanayide kullanımını diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır. Kalıntı bırakmadığı için insan sağlığına da zararlı değildir [2;3].

Art Ozone Gen Varsa Risk Yok

Ozon gazıyla dezenfeksiyon işlemi için yapılmış bilimsel çalışmaları ve detaylarını yazının devamında sizlerle paylaşıyor olacağız. Ancak Art Ozone Gen 05 olarak yapmış olduğumuz çalışma ve aldığımız sertifikayı da bu noktada belirtmek isteriz.

Art Ozone Gen 05, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden bakteri, virüs ve mantarlara karşı %99 oranında etkili olduğu kanıtlamıştır.

Peki Art Ozone Gen Yani Ozon Gazı Virüsleri Nasıl Yok Ediyor?

Tipik olarak virüsler, kristaller ve makromoleküllerden oluşan küçük, bağımsız parçacıklardır. Bakterilerin aksine, sadece konakçı hücre içinde çoğalırlar. Ozon, virüsleri protein kaplamasından nükleik asit çekirdeğine dağıtarak virüsleri yok ederek viral RNA’ya zarar verir. Yüksek konsantrasyonlarda ozon, kapsid veya dış protein kabuğunu oksidasyonla yok eder [4].

Bazı virüsler fiziko-kimyasal zorluklara daha duyarlı olan zarflı virüsler olarak sınıflandırılır. Başka bir deyişle, ozon gazına maruz kalmaktan hoşlanmazlar. Ozon gazı, dış kabuktan çekirdeğe girerek bu tür virüsleri yok eder ve viral RNA’ya zarar verir [5;6]. Bu virüslere örnek olarak son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan korona virüs ailesinden olan Covid-19’tur. Yine bu virüslere örnek olarak geçmiş yıllarda büyük etki bırakan yine korona virüs ailesinden olan SARS virüsüdür.

SARS’ın Mart 2003’te dünya çapında patlaması, insanların iç ortamdaki solunum yolu hastalıklarına bulaşma konusundaki farkındalığını artırmıştır. Yapılan çalışmalar, SARS’ın solunum damlacıklarında birkaç güne kadar yaşayabildiğini ve bu damlacıkları içeren havayı soluyan kişilerin hastalıkları almak için yüksek risk altında olacağını göstermektedir. Bu nedenle, bu yüksek riskli alanları dekontamine etmek için güvenilir ve verimli bir hava dezenfeksiyon yöntemine ihtiyaç duymuşlardır [7].

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, SARS hastalığına neden olan ölümcül Korona virüs, SARS-CoV-1 ile enfekte olmuş ortamları arındırmak için ozon sterilizasyonunun başarıyla kullanıldığını göstermiş ve bunun verimliliği belgelemişlerdir. Uluslararası bilimsel temelli araştırmalara ve raporlara göre ozon gazı, korona virüs, SARS, HIV, MRSA, Hepatit B’nin dezenfekte edilmesinde %99 etkilidir [8].

Covid-19 zarflı bir virüstür. Geçmiş çalışmalarda, 30 saniye ozon gazına maruz kaldıktan sonra virüslerin %99’u yok edilmiş ve zarf proteinlerine zarar verildiği belirtilmiştir. Bu, virüsün normal, sağlıklı hücrelere bağlanamamasına neden olmakta ve tek zincirli RNA’nın parçalanması virüsün tahrip olmasına yol açabilmektedir [5]. Covid-19 gibi korona virüsü ailesinden olan virüslerin, insanların üst solunum yollarından konuşarak, hapşırarak, öksürerek havaya bıraktığı zerreciklerden bulaştığı net bir şekilde bilinmekte ve önemli olan bulunan havanın temizliğinin sağlanması gerektiğidir. İşte bu noktada ozon gazının güçlü bir dezenfektan olduğu ve önceki çalışmalarda korona virüsü ailesinden olan SARS virüsünün dezenfeksiyonunda işe yaradığı bilgiler doğrultusundadır.

Son olarak, 26.08.2020 tarihinde Reuters Haber Ajansı tarafından paylaşılan habere göre; Japonya’da bulunan Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının 0,05 PPM ile 0,1 PPM arasında 10 saat temas süresi ile Koronavirüs’e karşı %90 oranında etkili olduğunu ispatlamıştır. Ozon gazı düşük PPM lerde şoklama uygulamasına nazaran daha uzun temas süreleri ile bakteri, virüs ve diğer mikrobiyolojik canlılara karşı son derece etkilidir. İnsanların olduğu alanlarda PPM kontrolü yapılarak verilecek ozon gazı virüslerin yayılmasını ve ortamda tutunmasını engeller. İnsanların olmadığı zamanlarda yapılacak şoklama işlemleri ile de mikrobiyolojik canlılara karşı kesin çözüm sağlanır.

Sağlıkla Kalın.

Zeynep Parlak

Kaynaklar;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir