Art Ozone Gen 05

Art Ozone Gen 05

Art Ozone Gen 05 > Blog

Art Ozone Gen ile Ozon Dezenfeksiyonu 100 yıldan uzun bir süredir, doğada bir virüs katili olarak kabul edilen ozon, güçlü oksitleyici özelliği sayesinde insanlar tarafından dezenfeksiyon, sterilizasyon, koku giderme, depolama ve ağartma için yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Doğanın Dezenfektanı Ozon Ham maddesi oksijen olan ozon gazı, tek doğal dezenfektandır. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının […]

Read More

Ozon, güneşin ultraviyole ışınları ya da yıldırım esnasında havadan ayrışma ile doğada oluşmaktadır.  Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Aktif oksijen (Ozon O3) dünyada bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir.

Read More

Sessiz korona metodu: Doğada gerçekleşen yıldırımlar gibi tüm elektrik deşarjları, iki atomdan oluşan oksijen moleküllerini bölerek ve bu tek kalan atomları oksijen ile bir araya getirerek ozon molekülleri meydana getirmektedir. Bu teknik günümüzde kullanılan ozon jeneratörleri‘nin genel çalışma prensibini oluşturmaktadır.

Read More

Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Alternatifsiz bir güç kaynağıdır.Havadaki ve ortamdaki virüs ve bakterileri %99,9 oranında yok eder. Sağlam ve güvenilir bir dezenfektandır. Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Kimyasal madde gerektirmez, çevre dostudur. Tüm mikroorganizmaları yok eder ve oluşumunu engeller. […]

Read More